Samverkansövning med Trafikverket

Larm om manöveroduglig beredskapsfärja vid Färjegårdarna i Borlänge. En manöverenhet på färjan satt ur spel och RS Dalarnas Försäkringsbolag tillsammans med RS Leksands Sparbank såg till att 12 bandvagnar kom över på rätt sida älven.

Bogsering av färja över Dalälven
Befälhavaren visar med tecken vilken båt som ska styra upp färjan Foto: Pierre Engblom

Larm om manöveroduglig färja i Dalälven! Rescue Leksands Sparbank och Rescue Dalarnas Försäkringsbolag begav sig genom Dalälven mot haveristen för att bistå. Väl framme beslöt Befälhavaren ombord på färjan att vi skulle försöka bogsera över färjan då samtliga bandvagnar måste över till andra sidan på grund av de massiva översvämningar som drabbat kommunen. Ingen farbar bro fanns att tillgå och färjan var livlinan för invånarna på andra sidan. Med sig hade de bland annat mat, vatten och andra förnödenheter som behövdes. I samråd med skepparna ombord på räddningsbåtarna fattades beslutet att båtarna skulle manövrera färjan i sidled medan den enda drivenheten ombord skulle sköta framdriften. Alla de tolv bandvagnarna skulle över och dessutom återvända med patienter.

Detta var ett av de scenarier som utspelades under övning Vattensalamander som Trafikverket genomförde under vecka 20. Sjöräddningssällskapet deltog aktivt i övningarna men var även med och utbildade bandvagnsförare i hypotermi, vattensäkerhet och miljöräddning. Till vår hjälp hade vi bland annat lånat miljösläpet från RS Gävle och det blev bra diskussioner om hur bandvagnarna skulle kunna bistå att få ut länsmateriel vid oljeutsläpp efter tågolyckor. Bland annat ska man försöka tillverka en ställning så att man kan lasta länsmateriel på bandvagnarna om miljösläpet inte kan komma fram till vattendrag i oländig terräng.

Förutom Trafikverket och Sjöräddningssällskapet deltog även Gagnefs kommun och Falu kommun som övade sina frivilliga resursgrupper genom att bland annat resa en mobil stabsarbetsplats och sätta upp översvämningsmateriel.

Sjöräddningssällskapet RS Siljan-Runn vill framföra ett stort tack till Trafikverket för den möjlighet vi fick att genomföra denna stora samverkansövning. 

Återvänder till Dala Storsund efter bogsering av färja Foto: W3masa

Ditt namn/era namn skrivs ut här