Motorproblem utanför Tillingeö

Medlemsuppdrag. Larm via skeppartelefonen klockan 14:29 under söndagen, angående en styrpulpetbåt med två personer ombord som fått motorproblem utanför Tillingeö utanför Oskarshamn. Deras dragg hade tagit fast i botten och då motorn inte fungerade som den skulle vågade de inte kapa linan. Därför gjorde de ett klokt val och kontaktade sjöräddningen. Rescue 8-15 bemannades med fyra sjöräddare och begav sig mot haveristen. Väl framme gav vi värmande filtar samt hjälpte till att lossa draggen. Därefter följde med tillbaka ända till bryggan vid Ernemars småbåtshamn. Lämnade tacksamma båtägare och begav oss tillbaka till station. Nu i mörker, dålig sikt och snöfall och kom åter station 16:43, redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här