Segelbåt på grund på Tillingöfjärd

Samtal från medlemscentralen gällande 37 fots segelbåt som gått på grund Tillingöfjärden med 3 personer ombord. Segelbåten har gått för fulla segel i samband med grundstötningen vilket gör att båten står långt upp på grundet. Vi bemannar Rescue Burre med 3 personer samt Rescue 8-15 med 2 personer och avgår mot haveristen. Rescue 8-15 anländer till haveristen först och tar kontakt med besättningen ombord på haveristen. Rescue Burre anländer några minuter senare och när båda enheterna väl är på plats påbörjas lossdragningen. Rescue Burre kopplar sig i aktern medan Rescue 8-15 tippar haveristen i fallet vilket gör att den smidigt glider av grundet. Haveristen kan därefter gå för egen maskin till Ernemar vi assisterar in till hamn och tillser att de ligger tryggt förtöjda innan vi återgår.

Rescue 8-15 kontrollera vattendjupet runt haveristen

Ditt namn/era namn skrivs ut här