Fritidsbåt med vatteninträngning

Samtal inkommer från medlem som fått information om att hans båt håller på att ta in vatten vid sin brygga i Ernemar småbåtshamn. Vi ber honom även kontakta SOS Alarm för att få med kommunal räddningstjänst om båten skulle börja läcka ut drivmedel. Samtidigt bemannar vi Rescue 8-15 och går mot Ernemar. Räddningstjänsten önskar assistans med bogsering till sjösättningskajen för att kunna lyfta båten med kranbil. Vi kopplar upp 8-15 på sidan av haveristen och ansluter vår elektriska länspump, samtidigt som räddningstjänsten plockar ur sin länspump. Vi bogserar sedan båten från sin brygga in till sjösättningskajen och vi får under hela bogseringen länsa ur vatten från båten. Väl på plats kommer en kranbil som sedan kan lyfta upp båten på land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här