Larm om befarad båtbrand

Rescue Burre, Rescue 8-15, och Rescuerunner Viggen var på väg norr över för att genomföra en övning.

När vi precis passerar Simpevarp blir vi anropade av Sjö- flygräddningscentralen (JRCC) om en befarad båtbrand utanför Oskarshamn. Vi avbryter då övningen och vänder söder ut och går mot Oskarshamn under framkörningen ansluter även Kustbevakningen och kommunal räddningstjänst till larmet och man börjar söka av gästhamnen och småbåtshamnen i Ernemar. När vi anländer till Oskarshamn ca 25 minuter efter att vi mottagit larmet så är områdena avsökta och det visade sig bero på snabbt väderomslag som orsakade kraftig dimma som misstogs för brandrök.

Ditt namn/era namn skrivs ut här