Sista släpet ut, miljöminister Lena Ek inleder invigningen

Idag inviger vi vårt tjugosjätte och sista miljöräddningssläp och avslutar samtidigt en fyra år lång miljösatsning, helt finansierad av specialoljeföretaget Nynas AB. Miljöminister Lena Ek inleder invigningen.

Utan Nynas AB hade detta inte blivit verklighet

Olika saker har samverkat till Sjöräddningssällskapets miljöräddningssatsning, som startades 2007. Först och främst har de frivilliga sjöräddarna framfört starka önskemål om att kunna göra nytta även när miljön drabbas. Överblivna sjösläp i samhället gjorde att miljöräddningsresurser blev tillgängliga, som lätt kunde appliceras på Sjöräddningssällskapets befintliga räddningsflotta och som också kunde anpassas för uppgiften genom att utrustas med miljöräddningslänsor. Men utan engagemang från specialoljeföretaget Nynas hade satsningen ändå inte kunnat genomföras. Som sponsor i projektet har Nynas bidragit med oljelänsor, annan utrustning samt alla resurser för utbildning av de frivilliga sjöräddarna.

Genom projektet har Sverige fått totalt tjugosex strategiskt placerade miljöräddningssläp samt miljöräddningsutrustning och miljöräddarkompetens på Sjöräddningssällskapets samtliga 67 räddningsstationer. Sist ut att driftsätta sitt släp är RS Möja. Och med det kan vi – på frivillig basis som alltid – rycka ut på 15 minuter, dygnet runt, året om, både för att rädda liv och miljö.

Vi lägger ett första förband på miljön

Alla miljökatastrofer vittnar om en och samma sak; att samhällets samtliga resurser måste samverka. Sjöräddningssällskapet agerar inte på egen hand utan på uppdrag av miljöräddningsansvarig organisation. Vårt bidrag i räddningskedjan är att kunna vara snabbt på plats. Ingen annan resurs har så hög beredskap och flexibel tillgänglighet. Oljesanering ska enligt samhällets bestämmelser påbörjas inom sex timmar. Under tiden har vi hunnit fram, lagt ut länsor och därmed påtagligt minimerat både påverkan på miljön och samhällets kostnader.

Miljö Citybanan 2
MRS-14 02

Ditt namn/era namn skrivs ut här