Sjöräddningssällskapets syn på debatten om statens helikoptrar för flyg- och sjöräddning

I samband med problem inom statens helikopterberedskap för flyg- och sjöräddning ger såväl media som riksdagsdebatter ibland det felaktiga intrycket att ”sjöräddningen” i Sverige tidvis inte fungerar.

Tvärtom har vi ett system som verkligen fungerar. Runtom i vårt land finns 2100 välutbildade, välutrustade och oavlönade sjöräddare med beredskap att rycka ut dygnets alla timmar, alla dagar på året.

Sverige har ett starkt båt- och friluftsliv längs kust och sjöar, samt omfattande handelstrafik i våra farvatten. Trots det omkommer få till sjöss tack vare framgångsrik sjöräddning kombinerat med förebyggande arbete och folkbildning, inte minst gentemot barn och unga. Här bidrar många organisationer i samverkan, med myndigheter som Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Polisen, kommunala räddningstjänster och Försvarsmakten.

Men tyngdpunkten i svensk sjöräddning ligger på frivillighet. Sedan 1907 bärs den upp av en ideell folkrörelse där Sjöräddningssällskapet är stommen. Idag medverkar vi i mer än 80 procent av räddningsinsatserna till sjöss i Sverige. Verksamheten bedrivs utan statliga bidrag och finansieras istället av 110 000 medlemmar, gåvor och frivilligarbete. Om Sjöräddningssällskapets verksamhet skulle övertas av den offentliga sektorn skulle det, kosta skattebetalarna flera miljarder varje år. Knappast någon borde önska ett sådant förstatligande av en folkrörelse.

Statens räddningshelikoptrar är viktiga. Sjöräddningssällskapets roll är också att påverka sjöräddningsorganisationen och föreslå åtgärder, och vi förväntar oss att ansvariga snarast löser problemen, även om vi som utomstående part inte kan avgöra anställningsvillkor och organisation för verksamheten.

Vi uppskattar den klargörande information som Sjöfartsverket publicerade efter att ha lämnat information till riksdagens försvarsutskott om den luftburna sjö- och flygräddningen den 25 januari: http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Luftburen-sjoraddning-i-riksdagens-forsvarsutskott/

Svårigheterna för den flygburna räddningen visar att statliga resurser inte självklart alltid är den mest pålitliga och tillgängliga. Vi kommer därför, oavsett diskussioner om ansvarsfördelning, alltid att fortsätta utveckla den framgångsrika ideella sjöräddningen. Vi ser fram emot fortsatt konstruktivt samarbete mellan alla parter som tar ansvar och bidrar inom sjöräddningen, vilket vi också framfört till ansvariga i regeringen och riksdagspartierna tillsammans med fakta om hur sjöräddningen i Sverige fungerar.

Ditt namn/era namn skrivs ut här