Badsäkerhet

Vår vision är noll omkomna till sjöss. Idag sker majoriteten av drunkningsolyckorna i samband med bad. Vi arbetar därför även med strandnära sjösäkerhet och sprider information om hur drunkningsolyckor kan minska.

Tänk på det här när du badar

  • Överskatta inte din förmåga
  • Bada inte med alkohol i kroppen
  • Bada helst tillsammans med någon
  • Simma hellre längs med stranden än rakt ut
  • Ta reda på var närmaste livräddningsutrustning finns
Man med simglasögon som är redo att hoppa i vattnet

Släpp mobilen