Medlemsservice utanför Blackkallen

Medlem hör av sig efter grundstötning, 30 fots motorbåt. Rescue Drottning Silvia sätter av dom 25 Nautiska milen mot haverisen. Utanför Blackkallens fyr kopplas haveristen och påbörjar bogseringen hemåt. Efter 4 timmar är vi säkert förtöjda i Kurjoviken. Där båten lyfts.

Ditt namn/era namn skrivs ut här