Rök från båt

Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) larmar om befarad brand ombord på motorbåt med 2 personer ombord nordväst om Burehällorna. Rescue Vitstjärna bemannas med 3 sjöräddare. Även lotsbåten går initialt på larmet. Vid ankomst framkommer det att det varit en rökutveckling ombord men den har avtagit strax efter att motorn stängts av. Rescue Vitstjärna kopplar haverist och bogserar till Kurjoviken.

Ditt namn/era namn skrivs ut här