Man Över Bord

kl.08.30 kommer larm via telefon från Sjö- och flygräddningscentralen. Tankfartyg öster om Skillinge som saknar en besättningsman. Han sågs senast två timmar tidigare då fartyget befann sig 27 nm längre västerut. Tillsammans med danska och svenska räddningsresurser genomför vi under 9 timmar efterspaning utan framgång. Insatsen samordnades i området av danska patrullfartyget NYMFEN (OSC). Handelsfartyg deltog aktivt i efterspaningen under deras sjöresa genom sökområdet. kl.18.00 är vi åter väl förtöjda i Skillinge.

Ditt namn/era namn skrivs ut här