MEDEVAC

Evakuering av sjöfarare från handelsfartyg till sjukvård.

Ditt namn/era namn skrivs ut här