MEDEVAC Handelsfartyg

Larm söndag morgon kl.06.50 om evakuering av besättningsman med befarad stroke från handelsfartyg på sydgående i Bornholmsgatt. Sjö- och flygräddningscentralen larmar via SOS Alarm i Malmö en sk SITS Ambulans (Sjukvårds Insats Till Sjöss), till räddningsstationen i Skillinge för att medfölja räddningsbåten Gad Rausing ut till patienten. Avgår kl.07.10 och bordar fartyget 20 minuter senare. Evakuering genomförs och vi förtöjer åter kl.08.00 för vidare transport till sjukhus.

Ditt namn/era namn skrivs ut här