MEDEVAC - Sjuktransport från fartyg

Kl.08.00 Evakuering av patient, efterbedömning av dansk läkare, från fartyg i internationellt fartvatten. Sjöräddningsbåten Gad Rausing stod för säkertrasport och Region Skånes ambulans (SITS) för omhändertagandet av patienten. Bra samarbete och fungerande rutiner gjorde att tiden från internationellt farvatten till svenskt sjukhus blev minimal. Avslutat kl.10.00.

Ditt namn/era namn skrivs ut här