Nimbus med haveri driver mot land

1103 larm fr Sos112 via Sjö- och flygräddningscentralen avgång 1108 nimbus som nödankrat i närheten av grundet nedjan. Besvärligt att få upp ankare. Skickat över besättningsman för att reparera ankarvinsch. Slutar med att vi får sänka ankare i havet utmärkt med boj. Bogserat iland till Simrishamn. Åter i Skillinge kl14.00

Ditt namn/era namn skrivs ut här