Bogsering av haverist med motorhaveri

Medlem kallade på hjälp efter att ha fått motorhaveri mitt i farleden till Preemraff, Brofjorden. Haveristen låg och drev då ankring inte var möjlig pga det stora djupet. RS Smögens enhet Rescue Maersk Mc-Kinney Möller kom till undsättning 20 minuter efter larmet och kunde koppla haveristen för bogsering till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här