Haveri

Vi gick ut och hjälpte en båt med tamp i propellern.

Ditt namn/era namn skrivs ut här