Hydralläckage

Fiskefartyg med hydralläckage ringer jourtelefonen. På grund av läckaget måste dom stoppa maskin och kan därför inte ta sig hem, 9 sjömil är det från Hållö till haveristen. Att släpa 50 ton i ganska grov sjö är inte så lätt men som tur är så består dagens besättning av bland annat en kock,snickare,kontorsråtta och en varvsarbetare. Vi bordar och sätter över varvsarbetaren som på plats fixar felet så att dom kan fortsätta för egen maskin. Vi återgår till hemmet och en välbehövlig dusch.

Ditt namn/era namn skrivs ut här