Befarad drunkning vid Hållö

Vi får larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om att en man på Hållö siktat ett personliknande bylte i vattnet vid södra vindhålet. Inringaren kan inte nå byltet för att kontollera om det är en person. Vi rycker ut med båda enheterna till platsen och sätter iland två sjöräddare som kan konstatera att byltet var en övningsdocka i varselväst. Troligen från en oljerigg eller liknande. Vi bärgar och tar med dockan till station.

Ditt namn/era namn skrivs ut här