Besvärlig koppling av bogsertross

Julle med maskinhaveri har drivit in i en smal vik och ligger och slår mot klipporna, vi sätter i land en person som får dra med sig bogserlinan över berget in till haveristen, kopplar och vi drar ut båten från viken och vidare in till Smögen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här