Fiskebåt med roderhaveri

Precis efter jourgruppsbyte går sjöräddningslarm om en fiskebåt som tappat styrförmågan, efter tappat roder i en kraftig våg. Hela besättningen var i närheten av stationen, så de kan lämna kaj med Rescue Mærsk Mc-Kinney Møller strax efter larmet. Man är snabbt på plats, och kan konstatera att besättningsmannen är vid gott mod, det hårda vädret till trots, så en bogsering påbörjas in till Smögens hamn. Lotsbåten ansluter som backup utanför Sälö, och följer bogseringen runt Hållö, och kopplar sedan upp i aktern på haveristen för att assistera tilläggningen på Smögen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här