Lotsbåt i nöd

SÖKARLARM! Idag har grupp 4 varit ute och assisterat Sjöfartsverkets Lotsbåt som oturligt fått en drivande trål i sina propellrar. Tack vare rådigt agerande lyckades de ankra upp i sjögången i väntan på hjälp. Rescue Mærsk McKinney Møller kopplade upp dem och drog dem till hemmahamn i Brofjorden. Den rutinerade styrmannen ombord på lotsbåten hjälpte till med sin bogpropeller så att bogseringen gick som på räls i 4 meters medsjö. Besättningen ombord på Mærsk fick en värmande kopp kaffe på Lotsstationen innan de återvände hem till Smögen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här