Segelbåt drivit på grund

Vi får samtal om en mindre segelbåt som drivit på ett mindre grund. Roder och köl är fast. Två av våra enheter bemannas och avgår mot platsen. Efter att ha pratat med haveristen och efter att befälhavarna konsulterat varandra, kopplar Rescue Georg Lysell i fallet och Rescue Mærsk McKinney Møller kopplar en tamp på haveristens babord akter. Vi drar loss haveristen lugnt genom att dra dom både bakåt och i fallet åt babord. Båten glider fint av grundet och vi säkerställer att roder och motor fungerar som de ska, och att det inte är någon vatteninträngning. Haveristen bestämmer sig för att hitta en annan ankringsplats och vi lämnar för att återgå till stationen.

Rescue Georg Lysell berättar för haveristen hur vi planerar att dra loss dom.

Ditt namn/era namn skrivs ut här