Assistans till Segelbåt

Assistans i form av navigationhjälp till en segelbåt där plottern slutat fungera

Ditt namn/era namn skrivs ut här