Assistans vid bränslebrist

Hjälper fritidsbåt som fått slut på bränsle i farleden in mot Söderhamn i höjd med Garpholmen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här