Assistans vid grundstötning

Under eftermiddagen blev vi uppringda av en medlem som navigerat lite fel och fastnat på ett grund. Vi avgick med tre i besättningen och drog med lite kraft loss båten från grundet och ingen vatteninträngning kunde hittas så båten kunde fortsätta för egen maskin vidare på sin resa.

Ditt namn/era namn skrivs ut här