Bogsering av båt med vatteninträngning

Medlem ringer och har gått på grund och sedan fått vatteninträngning så pass att motorn inte fungerar men skadan är så pass begränsad att det inte är någon fara för att båten ska sjunka så vi bogserar denna till en kran för att lyfta upp denna. Allt gick bra och vi är nu redo för nya uppdrag.

Lungt och fint under bogseringen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här