Förebyggande utryckning

Bogsering av medlem som fått maskinhaveri. Bogserar till medlemmens brygga då det är närmast.

Ditt namn/era namn skrivs ut här