Båt med 2 personer ombord saknas

Larm 03:11 om att en båt med två personer ombord saknas.

Under natten mot midsommar får vi samtal till våran jourtelefon om att en båt eventuellt gått på grund. Och vi får strax där efter larm  (03:11) från sjöräddningscentralen JRCC att det saknas en båt med 2 personer och att personer varit ute under natten och sökt efter denna. Väderleken är hårdvind och grovsjögång samt att det regnar gör att förhållandet är dåligt. Vi lämnar stugsund med 3 man ombord och söker av det aktuella området och finner haveristen som lyckast hitta en plats där det fanns lite lä från vind och sjö men måste hålla båten med händerna då det annars är risk för grundstötning och skada på båten. När vi kommer fram (03:30) så kopplar vi upp och bogserar båten till en närliggande skyddad vik med en brygga och där efter är uppdraget avslutat och 04:30 var vi åter vid hemma hamn och redoför nya uppdrag.

Bogsering
Bild från bogseringen. Foto: Andreas Sjölin

Ditt namn/era namn skrivs ut här