Fritidsbåt med motorhaveri

Det är en finsk fritidsbåt med motorhaveri som befinner sig långt ute till havs. JRCC väljer att kalla ut både RS Söderhamn och RS Hudiksvall. Rescue Evert Taube kommer först till haveristen och påbörjar bogsering till Hudiksvall. Vi väljer att för säkerhets skull följa med Rescue Arizona då sjön är grov. Efter bunkring i Hudiksvall vänder vi åter till Skärså.

Ditt namn/era namn skrivs ut här