Grundstötning Gråhäll

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om grundstötning nära Penninggrunden. Första information: Ingen vattengenomträngning. På väg ut från stationen blir vi uppringda av JRCC att haveristen tar in vatten. Framme vid haveristen har haveristen fått igång motor och länspump och kunde hålla undan vattnet själv. Vi kopplar för bogsering in till Söderhamns båtklubb där haveristen kontaktat hamnpersonal och blir lyft på en gång, roder samt skädda skadat.

Ditt namn/era namn skrivs ut här