Basic SAR utbildning

Basic SAR - Grundläggande sjö– och flygräddningsutbildning i metoder och handhavande av utrustning för efterforskning och räddning.

Under helgen den 13-15 maj anordnades Basic SAR. Basic SAR är Grundläggande sjö– och flygräddningsutbildning i metoder och handhavande av utrustning för efterforskning och räddning.

RS Söderhamn tillsammans med RS Hudiksvall och RS Gävle hade deltagare på denna utbildning som är en av våra grundutbildningar som vi alla sjöräddare skall ha genomfört. 
 

Kursen bedrivs med teoripass som sedan varvas med praktik. Där kursdeltagarna får praktiskt utöva det man lärt sig i teorin.

Eftersök i dagsljus.
Eftersök i dagsljus. Foto: Andreas Sjölin

Det blir långa dagar och av övningstekniska skäl så blev sista övningsrundan klar 02:30 för att sedan kliva upp vid 06:30 dagen efter för att fortsätta med praktiska moment.

Eftersök i mörker Basic SAR.
Eftersök i mörker har sina utmaningar. Foto: Andreas Sjölin
Månen lyser under kvällen & natten.
Inga moln och månen gjorde att det inte blev helt mörkt under kvällen natten. Foto: Andreas Sjölin

Sista dagen blev det bordning under gång, medevac, ytsimning, brand samt en slutövning för att tillämpa allt som kursen givit under helgen.

Uppblåsning av en 25 personers livflotte.
Uppblåsning av en 25 personers livflotte. Som används vi ytsimningsmomentet. Foto: Andreas Sjölin
Omhändertagande av person som kräver HLR
Omhändertagande av person som kräver HLR. Foto: Andreas Sjölin
Många turer fram och tillbaka från Rönnskär under det praktiska övningarna.
Många turer fram och tillbaka detta är en dag med praktiska moment men en av två båtar. Foto: Andreas Sjölin (Marine traffic)

Ditt namn/era namn skrivs ut här