Båt med motorstopp i farled

00.41 ljuder sökaren. Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen. En båt har fått motorproblem och ligger mitt i farleden in till Södertälje. En teamledare, en säljare samt en marknadsförare vaknar och tar sig skyndsamt ner till båten. Efter en liten studs åkande dyker haveristen upp på vår radar, samt att dom ger sig till känna genom att lysa med en ficklampa. Vi bogserar båten till bryggan samtidigt som vi informerar om vår verksamhet. Innan vi lämnade dom fick dom en folder om sjöräddningssällskapet och några fler till sina vänner.

Ditt namn/era namn skrivs ut här