Drunkningstillbud

Räddningstjänsten behöver hjälp med att flytta person från flytbrygga till fast brygga. Vid vår ankomst hade brandkåren just flyttat personen med sin gummibåt. Enligt tidningen gick det även bra för den drabbade.

Ditt namn/era namn skrivs ut här