Förebyggande utryckningar under juni och juli

Säsongen är igång och ett antal uppdrag och aktiviteter har genomförts för räddningsstationen i Sölvesborgs räkning. Här följer ett utdrag från våra loggböcker:

Måndagen den 11 juni:
Samtal till jourtelefonen angående medlem som inte kan ta sig i hamn för egen maskin efter en grundstötning vid Brödjeholmen mellan Åhus och Sölvesborg. Rescue Adam Johan bemannas med tre frivilliga sjöräddare som assisterar båten till Tosteberga hamn.

Onsdag den 20 juni:
Två frivilliga sjöräddare bemannar Rescue Adam Johan efter samtal från en medlem med motorhaveri i Sölvesborgsviken. Assisterar dem in till kaj vid JIWE i Sölvesborg.

Fredag den 22 juni:
Under midsommaraftonskvällen inkommer samtal till jourtelefonen angående en medlem som inte får igång sin båt vid Utkörningens östra strand. Rescue Adam Johan bemannas med två frivilliga sjöräddare som vid framkomst får igång motorn med en batteristartare. Därefter kan båten ta sig till hamn för egen maskin och Rescue Adam Johan kan återvända till räddningsstationen.

Torsdag den 28 juni:
Samtal till jourtelefonen från Sjöräddningssällskapets förrådspersonal som befinner sig utanför räddningsstationen där en man har trillat över kajkanten. Efter ett mycket rådigt ingripande från förrådspersonalen och privatpersoner på kajen kommer personen upp på land igen. Räddningsstationens jourhavande befälhavare anländer då till platsen och kallar på ambulans som anländer strax därefter. Ambulansen tar hand om personen och allt går väl efter omständigheterna.

Fredag den 29 juni:
Samtal till jourtelefonen angående medlem vars båt tar in vatten strax efter sjösättning utanför varvet i Sölvesborgsviken. Två frivilliga sjöräddare hämtar länspumpen i Rescue Adam Johan och förflyttar sig landvägen till platsen med räddningsstationens utryckningsbil, samtidigt som ytterligare besättning kontaktas för att bemanna Rescue Adam Johan vid eventuellt behov av bogsering.

Vid framkomst har personerna ombord lyckats få stopp på läckan och faran är över.

Måndagen den 9 juli:
Sjö- och flygräddningscentralen kontaktar oss angående en medlem vars motorbåt har varmgång i maskin mellan Utkörningen och Själörarna. Personerna ombord har agerat rådigt och ankrat i väntan på hjälp. Rescue Adam Johan bemannas snabbt med tre frivilliga sjöräddare som kan assistera båten till Hermans Heja.

Ditt namn/era namn skrivs ut här