Drunkningstillbud Älmtasjön

Larm angående drunkningsolycka i Älmtasjön, norr om Karlshamn. Lämnar skyndsamt stationen med Rescue Sölvesborg och Rescuerunner SMS på trailer. Blir avbrutna i höjd med Pukavik då tillräckligt många enheter befinner sig på plats. Återvänder till stationen, allt väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här