Storövning i Hanöbukten

Under den gångna helgen har det varit full aktivitet i vattnen kring Sölvesborg. Under både lördagen och söndagen har räddningsbåtar från Hörvik, Sölvesborg, Yngsjö och Kivik övat och förberett sig inför den stundande högsäsongen.

Under helgen har räddningsbåtarna Rescue Edna Bengtsson (Hörvik), Rescue Adam Johan (Sölvesborg), Rescue Britt (Yngsjö) och Rescue Sparbanken Syd (Kivik) övat sjöräddning tillsammans för att komma igång och uppdatera sina kunskaper inför säsongen. Helgens övning varade under både lördag och söndag, där lördagen innebär övning av olika mindre moment och scenarion och söndagen en större sammanfattande övning.

Övningsledningen vill passa på att tacka samtliga deltagare för en väl genomförd helg!

Ditt namn/era namn skrivs ut här