Båt med 15 personer driver mot klipporna

Efter larm i personsökarna tas kontakt med Sjö- och flygräddningscentralen för att kvittera larm och information ges om att det är bråttom. En färja driver mellan Lilla Brattön och Almön, 15 personer ombord, en flytväst, berget är nära och de tar in vatten. Detta gör att vi skyndar oss till stationen och lämnar kaj omgående med 4 man i besättning på Rescue Westfjord. Väl framme ser vi båten ligga mot klipporna, sjön är relativt hög och klipporna branta vilket gör att enbart en person kunnat ta sig i land för att säkra båten från att driva vidare. Vi gör bedömningen att det säkraste är att under länspumpning flytta hela ekipaget till kaj vid färjelägret för att få bort alla personerna från det utsatta läget direkt. Efter 10 minuter är personerna säkra på land. Vännerna på RS Stenungsund.

Ditt namn/era namn skrivs ut här