Båt med kraftig vatteninträngning

Dagen började med att jourhavande grupp fem åter igen gav sig ut på havet för övning. Man hann dock inte mycket mer än att börja öva när Sjö- och flygräddningscentralen via ett allmänt anrop sökte sjöräddningsenheter i området runt Klädesholmen. Efter att ha anmält att man inte är långt ifrån platsen sätter alla våra tre enheter iväg mot haveristen. Det hela skall röra sig om en större motorbåt som tar in kraftigt med vatten. Strax efter att ha fått larmet så är våra enheter på plats, då visar det sig att haveristen har fått biträde av ytterligare en fritidsbåt som med gemensam kraft lyckas hålla vattenmassorna borta. Rescue Lennart Wallenstam kopplar upp haveristen som bogseras in till varv i Mossholmen för att direkt lyftas ur havet!

Ditt namn/era namn skrivs ut här