Larm drunkningstillbud

19:54 ljuder sökarna och mitt i vår övning avbryts vi av ett akut ärende där Sjö- och flygräddningscentralen behöver hjälp med sjöräddningsenheter. Rescue Lennart Wallenstam, Rescue Westfjord och Rescuerunner Nils Malmgren beger sig skyndsamt söder ut i vårt område. Påväg fram tilldelas rollen av OSC (On scene Coordinator) befälhavaren på Rescue Lennart Wallenstam som påbörjar informationsinhämtning och planering av eftersök. Flera resurser såsom sjöräddningshelikopter, lotsbåt, kommunal räddningstjänst, ambulans och polis är kallade till platsen. Väl på plats så har en person anträffats i vattnet och trots återupplivningsförsök så var personen dessvärre utom räddning. Vi i besättningen vill innerligt beklaga sorgen till alla de anhöriga.

Ditt namn/era namn skrivs ut här