Sex jollar kantrar i hård vind.

Sex jollar kantrar i hård vind. När vi passerar under Källöbron Vid patrullering blir vi uppropade av Sjöräddningscentralen JRCC. Inringare ser flera jollar och personer i havet. Detta leder till att det blir ett Sjöräddningslarm. Då vi bara har 2 minuter till platsen är vi framme snabbt och kan konstatera att uppgifterna stämmer. Vi hjälper totalt sett 6 seglare som kantrat i den hårda vinden. Dagens patrullering var väl på plats. Vind 14-16 m/s

Ditt namn/era namn skrivs ut här