Sjunkande båt!

Telefonen ringer hos jourhavande befälhavare!

Ja så börjar de flesta ärenden vi får till oss, likaså idag vid 13-tiden. 
Det är befälhavaren på en större motorbåt som precis har lämnat Almön och drabbats av en ”blackout” båten blir strömlös. Strömmen och vinden gör att båten driver tillbaka emot bryggan på Almön. Befälhavaren kan snart konstatera anledningen till strömavbrottet när han tittar ner i maskinrummet. Det är stora mängder vatten som har trängt in.
Rescue Lennart Wallenstam med fyra personer lämnar snabbt kaj och tar sig mot platsen. Befälhavaren ombord på haveristen har lyckats ta sig till bryggan och där gjort fast båten i kajen. När räddningsbåten når haveristen efter ett par minuter är båten ordentligt instabil och man kopplar snabbt upp en länspump för att försöka rädda båten. 
Länspumpen går på full effekt för att kunna hålla undan vattnet och till sist har man lyckats länsa undan merparten. 
Vid kontroll är det troligen en kylarslang som har brustit vilket resulterade i vatteninträngning. 
Efter att ha fått kontroll på vattenflödet kan Rescue Lennart Wallenstam med besättning lämna platsen och haveristen kontaktar själv verkstad på måndag. 

Vännerna på RS Stenungsund/Uddevalla

Ditt namn/era namn skrivs ut här