Välkommen till RS Stockholm

RS Stockholm grundades år 2000. Våra 75 frivilliga ser till att båtarna är operativa dygnet runt under isfri del av året. Stationen har två bryggor som agerar hemmahamn åt våra båtar, en vid Österskär och en vid Hammarbyslussen. År 2016 lämnade våra frivilliga sjöräddare bryggorna totalt 582 gånger.

2016 fick vi vår senaste båt, Rescue Rebecka af Odd Fellow

Större delen av medlen har donerats av Odd Fellow-Orden i Sverige. Odd Fellow-Orden består av Rebecka-systrar och Odd Fellow-bröder och detta har givit båten dess namn.

Ett stort varmt tack från oss frivilliga sjöräddare på Sjöräddningssällskapet RS Stockholm!

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 82 01

Stationsansvarig:
UM Christer Hermansson, 031-761 42 13

Epost: rs.stockholm@ssrs.se

Ladda ner vCard

13 juni 13:00 RS Stockholm

Vaxholms kommun och Waxholms hotell ger viktigt stöd till RS Stockholm

”Från Sjöräddningssällskapets sida är vi oerhört tacksamma för det stöd som Vaxholms kommun och Waxholms hotell nu ger oss”, säger uppsyningsmannen Christer

Norrängsgrundet Norr Lidingö

Larm03 juni 13:00 RS Stockholm

Grundstötning Norrängsgrund

Äter lunch på Fjäderholmarna då vi får samtal till jourtelefonen av en person som gått på grund någonstans kring Lidingö. Läget är stressat och positionen

Larm29 maj 19:30 RS Stockholm

Medivac-M/S Cinderella

På kvällen tisdag 29 maj fick de frivilliga sjöräddarna på RS Stockholm uppdrag Medivac.

Det rörde en person med bruten arm ombord på

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här