Befarad båtbrand, Hägersten

Sjö och Flygräddningscentralen (JRCC) gav allmänt anrop på Kanal 16 om båt med befarad brand ombord mellan Ålsten och Hägersten på Mälaren. Vi anlände några minuter efter Rescue Ekerö som tagit ombord de 4 drabbade eftersom de andats in rök och vi ej bedömde båten som säker pga gnistbildning i motorutrymmet. Ekerö tog personerna till ambulans för bedömning medan vi drog ut båten från land och började bogsera. De drabbade behövde efter kontroll av akutläkare/ambulans ingen vidare sjukvårdsinsats. Lämnat över bogseringen till Rescue Ekerö och lättade haverister. Återgått mot Hammarbyslussen. Tackar för fint samarbete med grannstationen samt till Passagerarbåtarna Lux oxh Prins Carl Philip som anlände först. Allt väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här