Drunkningstillbud

Person i vattnet vid Stensnäs. Personen uppe ur vattnet innan ankomst. Uppdraget avbrutet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här