Grundstötning i mörker med risk för sjunkande fartyg

Rescue Pantamera var under tisdagskvällen på väg ut på mörkernavigeringsövning när larm om grundstötning kom. En 26 fots motorbåt hade kört på en stenkista i mörkret.

De frivilliga sjöräddarna på Rescue Pantamera var på plats hos haveristen inom 10 minuter och kunde konstatera att båten var torrsatt på stenkistan och risk för vatteninträngning kunde uppstå vid eventuell lossdragning.
Beslut togs att evakuera befälhavaren och låta båten stå kvar. När evakueringen var gjord avslutades sjöräddningsinsatsen och båtens fortsatta öde hanteras av ägaren via försäkringsbolag och privata aktörer inom bärgning.

Ditt namn/era namn skrivs ut här