Grundstötning Norrängsgrund

Äter lunch på Fjäderholmarna då vi får samtal till jourtelefonen av en person som gått på grund någonstans kring Lidingö. Läget är stressat och positionen initialt oklar.

Ber dem ringa 112 och begära sjöräddning, ringer samtidigt Sjö- och Flygräddningscentralen JRCC och ger dem alla uppgifter. Kommer överens med JRCC att vi börjar söka runt Lidingö.

Övriga i besättningen har under tiden lämnat kaffet och klargjort båten så vi kan lämna omedelbart.

JRCC klassar det som sjöräddning nöd och får med hjälp av verktyget CARL fram en position som är Norrängsgrund norr om Bosön vid Lidingö. Framme vid haveristen 12:01.

(CARL är ett verktyg där JRCC skickar ett sms till din telefon där man klickar på en länk och godkänner positionsdelning, JRCC får då upp positionen på sin skärm)

Båten är en motorbåt på ca 35 fot och den står på grundet och slår när svall kommer. Otrevligt men ingen överhängande fara.

Vi konstaterar lätt vatteninträngning som båtens egen länspump kan hantera men vi lastar över en kraftfull dieseldriven länspump om det skulle förvärras och beslutar i samråd med JRCC att göra ett försök att dra loss dem. De 2 personerna kommer över till vår båt medan en besättningsman från oss stannar ombord. Lossdragningen går smidigt och vi bogserar till ett varv för lyft.

Allt väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här