Kollision med person i vatten

Vid 18:30 den 26 juli inkom larm från Sjö- och flygräddningscentralen om en båtkollision på Torsbyfjärden.

Enligt de första uppgifterna i larmet skulle fyra personer vara i vattnet efter kollisionen. Rescue Rebecka af Odd Fellow skulle just bunkra men vände om och gick omedelbart mot platsen. Samtidigt bemannades Rescue Pantamde och gick mot platsen.

Under framkörningen framkom att endast en person varit i vattnet och denne befann sig på land. Räddningsinsatsen avslutades därmed och Rescue Pantamera kunde återgå till Österskär och Rescue Rebecka af Odd Fellow åter mot bunkring och stationen i Hammarbyslussen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här