Kraftig båtbrand Årstaviken Stockholm

Klockan 20:25 onsdag 31 januari blev sjöräddarna på RS Stockholm kontaktade av Sjö- och flygräddningscentralen gällande den kraftiga båtbrand som pågick vid Årstaviken nedanför Södersjukhuset i Stockholm.

Befälhavaren på Rescue Rebecka af Odd Fellow ringde snabbt in sin besättning och var framme vid den brinnande båten klockan 20:48.

Den första informationen som nådde de frivilliga sjöräddarna var att det kunde finnas personer kvar ombord och fokus på att rädda liv var prio 1.

Strax efter Rescue Rebecka af Odd Fellow ankom brandbåt Fenix.

Den brinnande båten var en ca 40m lång stålpråm med träöverbyggnad. Det fanns flera mindre båtar förtöjda runt den brinnande båten.

Befälhavaren på Rescue Rebecka af Odd Fellow konstaterade på plats att branden var så kraftig att de inte kunde närma sig den övertända båten. Den frivilliga besättningen fick även information från räddningsledaren att det kunde finnas gasflaskor ombord på den övertända båten.

Beslut togs att söka av närområdet efter personer i vattnet.
Ingen funnen.

De frivilliga sjöräddarna hjälpte till med omförtöjning av en mindre segelbåt som legat förtöjd nära den brinnande båten, båtens förtöjningar hade brunnit av samt att de sökte igenom 5 närliggande men icke brandpåverkade båtar. Utrustning från Rescue Rebecka af Odd Fellow användes för att förtöja om den övertända båten med brandsäkra förtöjningar.

Medverkande: Flera stationer från Storstockholms Brandförsvar, ett flertal ambulanser, polisen samt brandbåten Fenix.

Rescue Rebecka af Odd Fellow med de frivilliga sjöräddarna var åter i hamn klockan 23.20.

Båtbrand Årstaviken
Brandbåt Fenix arbetar med släckning från vattnet. Foto: Niclas Fröjel & Rikard Kullenberg
Båtbrand Årstaviken
Den brinnande båten efter släckning pågått Foto: Niclas Fröjel & Rikard Kullenberg
Båtbrand Årstaviken
Brandbåt Fenix vid den brinnande båten efter släckning pågått Foto: Niclas Fröjel & Rikard Kullenberg
Rescue Rebecka af Odd Fellow i vattnet utanför den brinnande båten
Båtbrand Årstaviken
Bild från Rescue Rebecka af Odd Fellow från vattnet Foto: Niclas Fröjel & Rikard Kullenberg

Ditt namn/era namn skrivs ut här