Misstänkt försvunna personer

Under övning med Rescue Rebecka af Odd Fellow kommer larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en jolle som observerats, drivande tom i Halvkakssundet mellan Lidingö och Nacka. I samma jolle hade alldeles nyligen två personer setts roende.

Ett större antal enheter inklusive Sjöfartsverkets helikopter kallades mot platsen.

De frivilliga sjöräddarna, som befann sig ute på övning, kunde direkt sätta högsta fart mot platsen med Rescue Rebecka af Odd Fellow.

Efter ca tjugo minuters gång nåddes RS Stockholm av meddelandet att personerna återfunnits välbehållna på land och att deras båt slitit sig när de gått in till en klippa för ett strandhugg.

Rescue Rebecka af Odd Fellow kunde gå och bunkra och sedan återgå till övningen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här